background

Vizyon & Misyon & Değerler

Vizyon & Misyon & Değerler

MİSYONUMUZ

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikletercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.
 
VİZYONUMUZ

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlıkçalışmalarınıda kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.


DEĞERLERİMİZ

Hasta Memnuniyeti , sağlıkta süreklilik: güncel tedavi yaklaşımlarıyla hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli diyaliz hizmeti sunmak ve devamlılığı sağlamak önceliğimizdir.