Anasayfa

 

MİSYONUMUZ

 

 Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikletercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 

 

 VİZYONUMUZ

 

 

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlıkçalışmalarınıda kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli veekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

  

 

POLİTİKAMIZ

 

Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyeti odaklı,çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet vesürekli iyileştirme felsefesiyle, sağlık sektörünün önde gelenleri arasında yer almak politikamızdır.